Byggindustrin
2 min lästid

Förlikning kostar Serneke 29 miljoner kronor

28:e juni 2021, 11:49
Förlikning kostar Serneke 29 miljoner kronor
Bild: Serneke
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

I juli 2020 stämde Upplands-Brohus Serneke på sammanlagt 151 miljoner kronor efter att 178 hyresrätter försenats och brister upptäckts. Nu har parterna nått en förlikning som innebär att Serneke ska betala drygt 29 miljoner till bostadsbolaget.

Hösten 2016 skrevs ett kontrakt mellan Upplands-Brohus och Serneke om att nio hus skulle byggas på Bagar- och Målarvägen i Bro. Enligt kontraktet skulle samtliga hus vara klara för inflyttning i maj 2018 med successiva slutbesiktningar.

Då ingen av de nio husen blev godkända vid de löpande slutbesiktningarna valde Serneke att vända sig till en överbesiktningsnämnd för att få prövat huruvida entreprenaden inte rätteligen skulle ha godkänts vid de olika besiktningstillfällena.

Under hösten 2018 gav överbesiktningsnämnden besiktningsmannen rätt som inte godkänt entreprenaden vid slutbesiktningarna av husen. Efter slutbesiktningar vid vilka entreprenaderna slutligen godkändes övertog Upplands-Brohus husen i mars 2019 och inflyttning kunde ske.

Förhandlingar kring en kompensation mellan parterna pågick under 2019 och 2020, utan resultat. Upplands-Brohus valde därför att stämma Serneke på 141 miljoner kronor för förseningen och 10 miljoner kronor för bristerna.

Den 10 juni träffades slutligen en förlikning, som innebär att parternas tvist nu är till ända och att Upplands-Brohus kompenseras dels för förseningen, dels för att entreprenaden inte utfördes i avtalat skick. Avtalet undertecknades av parterna den 22 juni.

”Det känns mycket bra att vi kommit till en förlikning. Vi är nöjda då vi anser att vi har fått kompensation för det som inte levererats i enlighet med kontraktet samt att vi fått kompensation för förseningen i övertagandet av husen. Vi bedömer att förlikningsöverenskommelsen står i proportion till den olägenheten” säger Ann Hermansson Alm, vd på Upplands-Brohus.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0