Nyheter
2 min lästid

Riksbanken höjer styrräntan igen

9:e februari 2023, 10:00
Riksbanken höjer styrräntan igen
Riksbankschef Erik Thedéen Foto: Jessica Gow/TT.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Styrräntan kommer sannolikt att höjas ytterligare under våren, skriver Riksbanken vidare.

Från och med 1 april ska Riksbanken även sälja statsobligationer så att innehavet av värdepapper minskar i snabbare takt.

Inkommande data och hur de påverkar inflationsutsikterna kommer fortsatt att vara viktiga för penningpolitikens utformning.

Stabiliseras 2024

Såväl försäljningen av statsobligationer som den ökade mängden riksbankscertifikat väntas framförallt bidra till att riskfria marknadsräntor stiger något och att mängden säkra och lätt omsättningsbara tillgångar på den svenska marknaden ökar.

“Stigande priser och högre räntekostnader är kännbara för hushåll och företag, och många hushåll får betydligt högre levnadsomkostnader. Det skulle dock bli än mer kännbart för hushållen och för svensk ekonomi i allmänhet om inflationen blev kvar på dagens höga nivåer. Genom att Riksbanken stramar åt penningpolitiken mer nu minskar risken för att den höga inflationen blir kvar under lång tid och därmed också för en ännu större penningpolitisk åtstramning längre fram.” skriver Riksbanken.

Med den förda penningpolitiken väntas inflationen sjunka tillbaka i år och stabiliseras nära 2 procent från 2024.

 20222023202420252026 kv1**
KPI8,4 (8,3)8,6 (9,3)3,6 (3,0)2,4 (2,4)2,2
KPIF7,7 (7,6)5,5 (5,7)1,9 (1,5)1,9 (2,0)2,0
BNP2,5 (2,7)−1,1 (−1,0)0,9 (1,0)1,9 (1,7)2,4
Arbetslöshet, procent7,5 (7,4)8,0 (7,9)8,4 (8,3)8,4 (8,3)8,1
Styrränta, procent0,8 (0,7)3,2 (2,8)3,3 (2,8)3,3 (2,8)3,3
* Årlig procentuell förändring, års- respektive kvartalsmedelvärde
Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i november 2022 inom parentes.
** Kalenderkorrigerad BNP-tillväxt respektive säsongsrensad AKU-arbetslöshet kvartal 1 2026.
Källor: SCB och Riksbanken
.
#inflation #riksbanken
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0