Nyheter
2 min lästid

Bravida: Fortsatt god orderingång

26:e oktober 2022, 10:11
Bravida: Fortsatt god orderingång
Bildkälla: Bravida
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Den totala nettomsättningen ökade med 26 procent, varav 13 procent organiskt. Vinst per aktie ökade med 19 procent, trots stora investeringar i verksamheten, skriver bolaget.

– Min bedömning är att Bravida är väl positionerat inför kommande kvartal med en stor serviceandel och rekordhög orderstock, säger Mattias Johansson, koncernchef och VD i sin kommentar.

Nyckeltal ur rapporten:

• Nettoomsättningen ökade med 26 procent och uppgick till 6 097 (4 854) MSEK
• Orderstocken ökade med 17 procent och uppgick till 17 895 (15 269) MSEK
• EBITA ökade med 22 procent och uppgick till 357 (294) MSEK
• EBITA-marginalen uppgick till 5,9 (6,1) procent
• Resultat efter skatt uppgick till 270 (221) MSEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 78 (-139) MSEK
• Nettoskuldsättningen uppgick till -2 144 (-1 906) MSEK
• Fem förvärv har tillträtts under kvartalet som på årsbasis tillför en omsättning på cirka 724 MSEK
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,29 (1,09) SEK

Vidare noteras att bolaget hittills i år har genomfört 21 förvärv som tillfört en omsättning på cirka 1 565 miljoner kronor, i kvartalet har vi tillträtt fem förvärv.

– Vi arbetar vidare med potentiella förvärvskandidater och även med att fylla på vår pipeline, som är på en god nivå. Med vår låga skuldsättning och goda pipeline ser vi fortsatt goda möjligheter att förvärva bolag, vilket främst kommer att avspegla sig under nästa år, säger Mattias Johansson.

#bravida
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0