BergguidenBergsprängardagarna 2015
16/06/2015 6min lästid

Bergsprängardagarna 2015

16/06/2015 6min lästid
Bergsprängardagarna 2015

Bergsprängardagarna är ett seminarie med fokus på den praktiska verkligheten inom främst ovanjordssprängning.

Bergsprängardagarna är ett seminarie med fokus på den praktiska verkligheten inom främst ovanjordssprängning. 1999 arrangerade BergUtbildarna AB för första gången Bergsprängardagarna, som nu utvecklats till en av landets viktigaste sammankomster för såväl bergsprängningsentreprenörer som beställare, konsulter, leverantörer och myndigheter. Sedan 2004 är det ett samarrangemang med branschföreningen BEF. Seminariet har blivit ett viktigt forum för diskussion och utveckling. Årets Bergsprängardagar samlade drygt 230 personer på Royal Park Hotel strax norr om Stockholm, vilket var nytt deltagarrekord.

Årets inledningstalare var Mikael Ahlström, en nyfiken entreprenör, utvecklare och ägare av flera olika företag inom mediebranschen, Mikael sitter även i styrelsen för bland annat Transportstyrelsen. Mikaels föredrag visade på den nya, digitala infrastruktur vi alla står inför. Han menade att den digitala revolutionen utmanar såväl gamla strukturer som auktoriteter, och ett maktskifte sker då plötsligt information sprids och används av helt nya individer och företag. Mikael inspirerade åhörarna till att fundera över hur de kan utnyttja detta på ett positivt sätt i sina egna företag och i sin egen bransch.

Roland Netterlind, BEF gav en positiv marknadsanalys då urbaniseringen och inflyttningen till storstäderna ger på sikt mer behov av kollektivtrafik och bostäder fortsätter byggas.

Michael Hermansson, BergUtbildarna visade på en oroande olycksstatistik, dolor och stenkast utgör fortfarande ett stort problem för branschen. Vidare berättade Michael om den unika yrkeshögskoleutbildning som Bergutbildarna nu bedriver för andra året i rad. Utbildningen är studiemedelsberättigad och innehåller samtliga behörighetskurser för sprängning och bergborrning både ovan och underjord samt flera andra kurser. Även instruktörsledd praktik både ovan och underjord samt LIA-platser ute hos företagen ingår.

Representanter från myndigheterna fanns på plats. Åsa Dahlfors, Arbetsmiljöverket berättade att man har en utredning om beställaransvar, nya föreskrifter är på gång. AMV har även infört en sanktionsavgift, om man bryter en föreskrift. Ett beslut myndigheten nyss tagit är att borrigg utan fjärrstyrning eller hytt ej får framföras på ojämnt underlag då de bedömer detta som en stor olycksrisk, något som orsakade en del diskussioner bland åhörarna.
Thomas Eriksson och Patrik Jansson från Polisen berättade om de nya avdelningarna som kommer att hantera tillståndsfrågor och Shulin Nie, MSB hade gjort tester på detonationsöverföring för att se vad som kan vara ett rimligt krav för samförvaring av sprängkapslar och sprängämne. Shulin påminde även om att spårbarhetsdirektivet, då alla explosiva varor ska kunna följas från tillverkning till detonation, blir verklighet 2015-04-05. Detta innebär nya rutiner för alla som hanterar sprängämnen.
Just på grund av spårbarhetsdirektivet presenterade fem olika företag sina lösningar för Track and Trace, olika sätt att scanna och följa varorna och att integrera detta med sprängjournaler, affärssystem och planeringsprogram.

Petra Flyborg från Sveriges Byggindustrier berättade om sitt arbete mot olyckor i anläggningsbranschen. Man har en nollvision gällande arbetsolyckor, och vill höja säkerhetskulturen på små och medelstora företag till en hög nivå genom att arbeta med ledarskap och attityder.

Åke Hansson från Trafikverket presenterade de stora projekt som pågår eller är under uppstart.
Från Trafikverket kom även Leif Lindgren som arbetar med leveransutveckling. I sitt framträdande berättade han hur han vill förbättra affären mellan beställare och leverantör. Målet är att ha 40% av alla arbeten på totalentreprenad.

Pris för Årets Bergentreprenör RG Award delas ut varje år, och i år gick priset välförtjänt till Roland Rask, Andersson och Rask AB.

Seminariets andra dag inleddes av Michael Hermansson, Bergutbildarna som spann vidare på diskussionerna ifrån föregående dag. Beställaren bör ta mer ansvar för ökad säkerhet och ha mer förståelse och kunskap om det praktiska arbetet. Exempel på detta skulle kunna vara mindre håldiameter i tätort, som skulle ge färre kastincidenter och dolor. krav på elektroniska sprängkapslar i känsliga miljöer, ange bergschaktningsklass istället för ”skonsam sprängning” och försöka minska stressen på arbetsplatserna.

Robert Landin, Etken Teknologi vill göra sprängning / spräckning med krutpatroner mer godtagbart. Regelverken kring användningen är mycket otydlig och luddig. Robert vill ändra detta då han anser att krutpatronerna kan vara ett bra komplement till traditionell sprängning, och vill se att det tas fram en bra och seriös utbildning. Ett samarbete har redan inletts med Bergutbildarna och BEF.

Många av de sprängrelaterade olyckorna beror på dolor och Therese Liljegren, Hundprofil visade hur man kan förebygga detta genom att använda sig av specialtränade hundar. På senare år har Hundprofil inriktat sig mer och mer på just dolsök då Therese brinner starkt för att arbeta för en trygg och säker arbetsmiljö. Hundarnas utbildning tar ca 2 år, hundens personlighet och arbetsiver är det viktigaste. De är väldigt säkra och har bland annat hittat dolor i över 20 år gammal sprängbotten som legat under vatten! På film får vi följa hundarna då de söker ute på berget och se hur de med stor säkerhet hittar sprängämnet och markerar genom att sätta eller lägga sig ner intill det.

Vidare presenterade Pontus Thorsson, Akustikverkstan ett sätt att minska vibrationerna vid sprängning genom att i ett speciellt mönster borra grova, tomma hål mellan sprängsalvan och vibrationskänsliga byggnader. Thomas Geidby, Forcit visade sina erfarenheter av elektroniska sprängkapslar vid flera olika projekt för att minska vibrationer och förbättra kvalitén på bergkonturer.
Björn Sjöstrand, Sveriges Byggindustrier berättade om det nya arbetet med ID06 och kompetensdatabasen. Många har flera olika kompetensbevis. Nu ska alla kompetensbevis registreras direkt på ID06-kortet och man behöver därför inte ha med sig allting ut på arbetsplatsen. Det blir även enklare för arbetsledare och platschefer att se vilka behörigheter en person har.
Frida Hesselgren, Uppländska Berg visade bilder från spännande projekt i känsliga miljöer. Man har arbetat kreativt med skräddarsydda lösningar från fall till fall. Som komplement till den traditionella sprängningen har olika tekniker använts såsom sågning, snigeldynamit, spräckning med Super Wedge och elektroniska sprängkapslar. Även Frida påtalar beställarens roll för en säker arbetsplats och lika villkor, och efterlyser ett krav på elektroniska sprängkapslar i tätbebyggt område.
Sjoerd Spijkerman har upplevt en sprängarbetsplats i flera olika roller, som ingenjör, konsult, sprängare och byggledare. I ett inspirerande anförande uppmanar han entreprenörerna att ta mer betalt, vägra lämna anbud om kravspecifikationen är för dålig, ifrågasätt handlingarna. Om man gemensamt blir hårdare på dessa punkter kan man tillsammans påverka beställarna.

Årets Bergsprängardagar kan sammanfattas som kanske de mest innehållsrika hittills.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!