Transport & Logistik Transport
3 min lästid

Transportbranschen tror på ljusare framtid

18:e augusti 2021, 09:37
Transportbranschen tror på ljusare framtid
Bildkälla: Transportföretagen
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Transportbranschen har klarat pandemin bättre än väntat. I TYAs färska rapport uppger 67 procent av åkarna att framtidstron är oförändrad eller till och med har ökat det senaste året, och 34 procent av företagen tänker nyanställa.

Förra årets Trendindikator från TYA genomsyrades av en osäkerhet inför framtiden. Flera av de tillfrågade åkerierna avvaktade med att anställa på grund av coronapandemin. Ett år senare kan man se en tydlig vändning. 34 procent planerar att nyanställa de kommande 6 månaderna, jämfört med 25 procent 2020. I antal handlar det om 1 923 lastbilsförare de kommande sex månaderna och på helåret totalt 4 029 förare. Mest benägna att nyanställa är företagen i Sveriges Östra och Sydöstra regioner, där 48 respektive 43 procent planerar att anställa för att möta efterfrågan på marknaden.

– Branschen har liksom många andra genomgått ett stålbad, men generellt sett har transportnäringen klarat pandemin bra. Krisen har tvingat åkarna att se över verksamheten, skära i utgifter, leta nya uppdrag och bli mer flexibla. Att branschen lyckats ställa om innebär att man är väl rustade när samhället startar om igen, säger Petter Lobrinker, projektledare på Transportbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd.

Nya typer av leveranser

På frågan om hur företagens framtidstro påverkats av pandemin svarar 38 procent att den inte påverkats alls, medan hela 29 procent uppger att den påverkats ganska positivt eller mycket positivt. Endast 4 procent uppger att framtidstron påverkats mycket negativt. Mest utmanande uppges det ha varit när det gäller vilken typ av uppdrag som företagen fått, där 68 procent anser att pandemin påverkat dem ganska negativt eller mycket negativt.

– Det är glädjande att se att hoppet kommit tillbaka till branschen, även om det så klart har varit en oerhört tuff period. E-handeln växer och hemleveranserna ökar. Grossisterna har klippt flera mellanled och kör ut varor direkt till konsument och vår omvärldsbevakning visar på en ny typ av teknikdrivna, smarta leveranser som kommer starkt, säger Petter Lobrinker.

Fler kvinnor i yrket

Pandemin har visat hur avgörande transportnäringen är för att samhället ska fungera. Petter Lobrinker understryker vikten av att satsa på fler utbildningsplatser. Redan i dag är det drygt två sökande till varje plats på transportprogrammet, och de förare som tar examen räcker inte till för att fylla behoven.

– Det här är en utbildning som ger jobb direkt på hemorten och producerar nya skattebetalare åt kommunerna. Det borde vara en självklarhet att öka antalet platser.

En spännande utveckling är att ökningen av kvinnor i lastbilsföraryrket fortsätter. 2019 var 12 procent av alla nyanställda kvinnor. Under 2020 har den siffran gått upp till 16 procent.

– Vi ser samma trend i skolorna där antalet tjejer som söker till transportprogrammet ökat kraftigt de senaste åren. Mångfald är bra för branschen, särskilt då behovet av ny arbetskraft är så stort.

FAKTA: TYAs Trendindikator 2021

993 åkeriföretag besvarade enkäten.

Frågorna ställdes från mitten av mars till mitten av maj 2021.

34 procent av åkerierna uppger att de kommer att nyanställa inom sex månader.

Sammanlagt behövs 1 923 nya förare i Sverige det närmaste halvåret. På hela året efterfrågas 4 029 lastbilsförare av branschen.

TYA står kvar vid sin bedömning att 50 000 förare behövs de närmaste tio åren.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0