Hamnar
7:e maj 20212 min lästid

Ny elvägsteknik testas i Helsingborgs Hamn

7:e maj 20212 min lästid
Ny elvägsteknik testas i Helsingborgs Hamn
De laddande skenorna laddar alla typer av elektriska fordon automatiskt vid såväl parkering som under körning. Bild: Elonroad. Bilden är ett montage.
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Inför och under mässan H22 City Expo i Helsingborg nästa sommar testas en helt ny laddteknik. Med hjälp av laddskenor från Elonroad, som kan placeras direkt på asfalten, laddas alla typer av elektriska fordon automatiskt vid såväl parkering som under körning.

Inrikestransporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser är en stor utmaning eftersom energianvändningen domineras av fossila bränslen. Under H22 City Expo kommer det vara möjligt för besökarna att se och lära sig mer om lösningar för laddning av elektrifierade fordon och om elektrifieringen av transportsektorn i allmänhet.

– Tekniken har testats på allmän väg men att använda detta i en hamn för att skapa kontinuerliga flöden är något helt nytt. I framtiden kanske vi skulle kunna ha dessa laddskenor vid våra containerkranar för att ladda dragbilarna medan de väntar på nästa container, säger Christina Argelius, teknisk chef i Helsingborgs Hamn.

Laddskenorna som levereras är cirka tio meter långa men kan justeras längdmässigt. De limmas fast på asfalten och kopplas sedan till en strömkälla. Eftersom det handlar om konduktiv laddning, dvs fysisk kontakt mellan fordon och skena, behöver bilarna utrustas med släpskor som automatiskt fälls ner för att komma åt både plus och minus för att överföra energin och ladda fordonet. Fördelen med konduktiv laddning är att man kan överföra höga effekter med upp till 300kW per fordon och uppnå en väldigt hög verkningsgrad på 97,5 procent.

 Elonroad vill vara med och forma framtidens smarta stad genom att visa på vilket sätt vi driver utvecklingen inom elektrifiering av transporter och en klimatsmart mobilitet. Elektrifiering av transporter ger både bättre luftkvalitet och minskar buller. Vår satsning tillsammans med Helsingborgs hamn, inför och under H22 City Expo, riktar sig på kort sikt till branschfolk inom hamnar och industriella applikationer men även till privatpersoner på längre sikt då samma lösning kan användas såväl i en hamn som i en stadskärna, säger Karin Ebbinghaus, VD på Elonroad.

Även Öresundskraft, som möjliggjort elektrifieringen av fartyg och bussar i Helsingborg, engagerar sig i projektet för att få mer erfarenhet kring nya tekniker och hur elektrifieringen av transportsektorn påverkar energisystemet.

Testbädden med laddskenorna beräknas komma igång till hösten 2021. 

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0