Transport & Logistik
3 min lästid

Teknologisk innovation i digitaliseringens kölvatten

19:e december 2018, 15:19
Teknologisk innovation i digitaliseringens kölvatten
Jessica Branschaktuellt Jessica Branschaktuellt
Like 0

Per Olof Arnäs arbetar som logistik- och transportforskare på Chalmers. Tidigare arbetade han med utvecklingsfrågor inom åkeribranschen. Som forskare lyfter han vikten av att ha erfarenhet från branschen, för att kunna skapa praktiska, lönsamma lösningar – något som behövs mer och mer då transportsektorn utvecklas i en hisnande fart.

Transportsystemet har sett ganska lika ut under en lång tid och problemet är att det ofta är dyrt och ineffektivt. Bara en lastbil kostar miljoner idag, berättar Per Olof Arnäs. Men han förklarar också att vi inte har kunnat skapat ett bättre system, förrän nu.

– Problemet har ofta grundat sig i att den data vi behöver för att fatta beslut är extremt spridd och svår att få tag på. Det har att göra med att vissa data finns hos fordonen, vissa data finns hos förarna, annan hos åkerierna, transportköpare eller myndigheter. Alla sitter på data som skulle behövas för att fatta bättre beslut.

Teknologiska framsteg

Men framtiden ser ljus ut. Idag finns helt andra möjligheter och modern teknologi har fått ett stadigt fotfäste i branschen.

– Det väller in ny teknologi i den här branschen just nu. Mogen teknologi har äntligen fått fotfäste i transportindustrin. Bland annat möjliggör billiga sensorer att vi idag kan samla in extremt stora, tillförlitliga datamängder – vilket gör att vi kan fatta bättre beslut.

Men utvecklingen ser inte ut på samma sätt, överallt.

”Framtiden är redan här men den är väldigt ojämnt fördelad”, säger Per Olof Arnäs när han citerar författaren William Gibson.

– Vi har redan till exempel självkörande drönare som transporterar personer. Det finns redan. Samtidigt har vi också gamla dieseldrivna taxibilar som används. Utvecklingen är snabb men vi kommer nog att ha ett ganska långt spann av äldre teknologi som släpar efter.

Automation

Per Olof lyfter också automation som ett av de stora teknologiska framstegen. Genom tekniker som AI och Machine learning kan vi använda maskiner till allt från enklare uppgifter till mer komplicerade uppdrag – kanske maskiner kommer att köra våra lastbilar tillslut.

Men samtidigt som Per Olof pratar om framtiden och innovationer kommer han ständigt tillbaka till företagen och vikten av lönsamma lösningar.

– Nya lösningar måste vara lönsamma på något plan. För åkerier med låga vinstmarginaler är det extremt viktigt. Där kommer vi som forskare in och kan underlätta enormt genom ett nära samarbete och en öppen dialog med branschen.

AEOLIX

Per Olof Arnäs avslutar med att berätta om EU-projektet Architecture for EurOpean Logistics Information eXchange. Ett stort internationellt utvecklingsprojekt.

– Tillsammans med 35 partners försöker vi att ta fram grundplåten i ett digitalt eko-system för godstransporter i Europa. Vi på Chalmers leder den svenska delen i projektet. Tanken är att det arbetet ska kunna komma näringslivet till godo så snabbt som möjligt. I form av nya system eller nya verktyg att jobba med. I Sverige har vi två Living-Labs där vi testar aspekter av detta system just nu. Det är ett riktigt spännande projekt.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0