Gas
6:e december 20183 min lästid

Scania med i LNG-konsortium

6:e december 20183 min lästid
Scania med i LNG-konsortium
Bild: Scania
Jessica Branschaktuellt Jessica Branschaktuellt
Like 0

Projektdeltagarna i BioLNG EuroNet vill bidra till att EU möter målet på en 60-procentig minskning av CO2-utsläppen till 2030 genom att stimulera en långsiktig avveckling av fossila bränslen för tung fordonstrafik i hela Europa.

Konsortiet BioLNG EuroNet tillkännagav nyligen ytterligare satsningar på flytande fordonsgas, LNG, med ett utvidgat tankningsnät som borgar för storskalig spridning. Tankningsstationerna i Belgien, Frankrike, Nederländerna, Polen, Tyskland och Spanien bildar tillsammans ett sammanhängande europeiskt nätverk från Spanien till östra Polen med 400 km mellan varje station.

– LNG är ett allt kostnadseffektivare bränsle för tunga fordon vars betydelse som energikälla blir viktig i den fortsatta utvecklingen av transportsektorn, säger Istvάn Kapitάny, Executive Vice President, Shell Retail, i ett pressmeddelande. Shell har som mål att erbjuda kunderna ökade alternativ för låga CO2-utsläpp och de nya tankningsstationerna utgör en del av våra lösningar. Jag ser fram emot att detta nya stationsnät tar emot europeiska förare under de kommande åren.

Tankstationer, biobränsleproduktion och ekonomiska bidrag

Biogasanläggningen får en årlig produktionskapacitet från avfall på 3 000 ton. Den producerade biogasen kommer sedan att kunna tankas via LNG-nätverket.

– Satsningen omfattar tankstationer, biobränsleproduktion och ekonomiska bidrag som alla stimulerar kunder att investera i lastbilar trots att detta inledningsvis innebär högre kostnader, säger Jonas Nordh, Director Sustainable Transport Solutions, Scania. Medan LNG, som i högre grad är tillgängligt, minskar CO2-utsläppen med cirka 20 procent, kan biogas minska utsläppen med mer än 90 procent. Den kan i högre utsträckning inblandas i naturgas i takt med att biogasproduktionen ökar.

BioLNG EuroNet har ambitionen att även fortsättningsvis satsa på LNG som fordonsbränsle.

Om projektet:

  • BioLNG Euronet-projektet samlar aktörer på den europeiska marknaden – Shell, DISA, Osomo, Scania och Iveco. Projektdeltagarna vill bidra till att EU möter målet på en 60-procentig minskning av CO2-utsläppen till 2030 genom att stimulera en långsiktig avveckling av fossila bränslen för tung fordonstrafik i hela Europa.
  • Biogasanläggningen i Nederländerna kommer att samla in avfall från livsmedelsbutiker och restauranger för rötning till biogas. En ny patenterad processteknik ska användas för att framställa flytande biogas.
  • De 2 000 nya LNG-lastbilarna ska leasas ut till kunderna genom en konkurrenskraftig finansiering och lösningar som minskar kostnaderna. Endast de tillkommande kostnaderna i förhållande till en diesellastbil kommer att finansieras upp till ett övre tak på 30 000 euro.
  • Det högre energiinnehållet i flytande biogas innebär att lastbilarna kan köra längre och motsvarar därför bättre transportörernas krav, även i framtiden.
  • Genom användningen av industriellt avfall som resurs blir CO2-utsläppen betydligt mycket lägre än utsläpp från andra bränslen. Flytande biogas behövs för att åstadkomma den långsiktiga ambitionen om avveckling av fossila bränslen inom de europeiska vägtransporterna till 2030. Dessutom ger flytande biogas praktiskt taget inga svavelutsläpp samtidigt som utsläppen av kväveoxid och partiklar minskar.
  • Varje part i BioLNG EuroNet-konsortiet erhåller en 20-procentig finansiering från EU för sina åtaganden.
  • Den EU-finansiering som ges till deltagarna i BioLNG EuroNet-konsortiet sker från EU:s Coonnecting Europe Facility (CEF) för transportsektorn.
    • Europeiska parlamentets direktiv 2014/94/EU och Europeiska rådets från den 22 oktober 2014 om etableringen av infrastrukturen för alternativa bränslen fastställer en gemensam ram för insatser för etableringen av infrastrukturen för alternativa bränslen inom EU and minskningen av transporternas miljöpåverkan. Den anger minimikraven för utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen, inklusive LNG och CNG.
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0