Transport & Logistik Logistikläge
2 min lästid

Catena förvärvar mark i Bjuv

1:a november 2021, 07:15
Catena förvärvar mark i Bjuv
Bildkälla: Catena
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
Like 0

Catena har förvärvat 565 000 kvm logistikmark av en privat markägare i Bjuvs kommun. Detta framgår av ett pressmeddelande.

Den förvärvade fastigheten Vrams Gunnarstorp 1:15 i Bjuvs kommun är belägen i nära anslutning till E4, med snabb åtkomst även till E6. Planen med förvärvet är byggnation av hållbara och effektiva logistikanläggningar med en uppskattad uthyrningsbar yta om drygt 240 000 kvm till en långsiktig investering om cirka 2 miljarder kronor. Den aktuella marken ligger nära gränsen till Åstorps kommun vid Åstorp södra industriområde.

– Med förvärvet kommer Catena kunna attrahera fler framgångsrika och växande företag som vill verka på platsen. Vi upplever stark efterfrågan på logistikytor på strategiska lägen, det speglar samhällets förändrade köpbeteenden och varuflöden men är också ett resultat av att aktörer inom logistik och handel arbetar hårt med att optimera sina processer för att kunna erbjuda anpassade, snabba och klimatsmarta leveranser, säger Catenas VD Jörgen Eriksson.

– Vi ställer oss positiva till Catenas förvärv och möjligheterna det kan skapa för näringslivet lokalt, kommenterar Mikael Henrysson, kommunstyrelsens ordförande i Bjuv.

Planarbetet inleds inom kort för den förvärvade fastigheten och beräknas pågå under 12-24 månader. De nordvästra delarna av Skåne är intressanta ur ett logistikperspektiv – ett stort befolkningsunderlag och närhet till större transportleder har stor betydelse för att säkra effektiva godsflöden.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0