Trä
16:e april 20191 min lästid

Sämre resultat för Setra

16:e april 20191 min lästid
Sämre resultat för Setra
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Träindustriföretaget Setra redovisar sämre rörelseresultat och lägre nettoomsättning första kvartalet 2019 jämfört med samma period i fjol. Förklaringen är lägre volymer.

Setra redovisar för första kvartalet 2019 ett rörelseresultat på 83 miljoner kronor vilket kan jämföras med 92 miljoner för samma period förra året. Nettoomsättningen sjönk också något, till 1128 miljoner kronor från 1130 för kvartal ett 2018.

– Vi redovisar ett rörelseresultat för första kvartalet 2019 på 83 Mkr, vilket är 9 Mkr sämre än föregående år. Resultatförsämringen är framförallt kopplad till lägre leverans- och produktionsvolymer, säger Hannele Arvonen, vd och koncernchef i Setra, i ett pressmeddelande.

Enligt Setra har marknadsförhållandena gradvis blivit mer utmanande sedan sista kvartalet av 2018. Prisnedgången har till viss del kompenserats av valutautvecklingen under första kvartalet. God timmertillgång, framförallt på grantimmer både i Skandinavien och Centrala Europa, sätter press på priserna på den europeiska marknaden.

Setra skriver även att deras export till Mellanöstern och Nordafrika har varit på en hög nivå, främst till Egypten. Leveranserna till Kina har varit lägre jämfört med samma period under 2018, men förväntas öka.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0