vasa real

20:e mars 2017
Skola

Vasa Real i Stockholm byggs om

Investeringen av skolan beräknas uppgå till 315 miljoner kronor och ska stå färdig 2020 vårterminen.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm