Trävarumarknaden

15:e mars 2022
Trä

Så rubbar kriget Europas trävarumarknad

Det siades om en alltmer balanserad marknad i ljuset av en avmattad pandemi. Men förväntningarna på en mer stabil trävarukonjuktur är inte längre en så given utsikt, skriver...
Myrna Whitaker Myrna Whitaker