träpulverbrännare

4:e september 2014
Tillverkning

Skanska satsar på förnyelsebara bränslen vid asfalttillverkning

Skanska tecknar intentionsavtal med PetroBio AB om installation av träpulverbrännare.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm