Trähusbarometern

21:a mars 2023
Bostad

Prognos: Småhusbyggandet rasar

✔ Minskar i tusental. ✔ Även flerbostadshus nedåt.
Johann Bernövall Johann Bernövall