tillståndsansökan

24:e augusti 2016
Hamnar

Skanska återkallar tillståndsansökan

Skanska återkallar tillståndsansökan Flyttar planerad hamn, ger plats att utveckla bostäder.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm