Tieto

24:e april 2018
Industri

Hälften av svenska skogsföretag saknar digitaliseringsstrategi

Prioriterar effektivitet snarare än innovation.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm