TBT Stockholm AB

25:e januari 2016
Kollektivtrafik

MTR köper fler andelar av TBT

Helägarskap ska utveckla den befintliga verksamheten inom området.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm