styrsystem

19:e oktober 2016
Automation

Caverion får uppdrag till ny sjukhusbyggnad

Projektering och planering pågår och projektet beräknas vara avslutat i juni 2018.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm