Stockholm läns landsting

27:e augusti 2018
Järnväg

Byggstart för tunnelbanelinjens nya station

Utbyggnaden lämnar plattformen.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm