stat- och kommun

19:e oktober 2015
Senaste nytt bygg

Småföretag konkurrerar anbuden till stat och kommun

Åtta av tio företag som lämnar anbud till kommuner, landsting och staten är små företag med färre än 50 anställda
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm