Spårvägsförbindelse

14:e mars 2022
Infrastruktur

AFRY får uppdrag för Lindholmsförbindelsen

Omfattar konsulttjänster för framtagande av en genomförandestudie för en del av Lindholmsförbindelsen, en spårvägsförbindelse i Göteborg.
Redaktionen Redaktionen