Spårväg syd

30:e mars 2017
Projekt

KLART: 30 miljarder kronor satsas på kollektivtrafiken i Stockholm

Kollektivtrafikobjekten kommer att vara projektstartade senast år 2026.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm