& Rundqvist arkitektkontor

9:e april 2024
Infrastruktur

Folke Bernadottes bro vinner arkitekturpris

"I all sin anspråkslöshet är vinnaren just det en bro ska vara."
Anna Broberg Anna Broberg