Route 146

20:e april 2022
Byggindustrin

Skanska bygger om del av Route 146 på Rhode Island

Kontraktet är värt cirka 780 miljoner kronor och bygget påbörjas under senare delen av 2022.
Redaktionen Redaktionen