RiskMap

Så möter du EU-taxonomins krav på hantering av klimatrisker

Klimatförändringar kan ha flera negativa effekter på fastigheter. Ökat kylbehov vid värmeböljor kommer att leda till högre driftkostnader, översvämningar kan leda till ökade...
Sponsrat Inlägg Sponsrat Inlägg

RiskMap ett digitalt verktyg för klimatscreening

Som fastighetsägare eller investerare har du ett ansvar att skydda dina tillgångar och värdera risker vid investering. Det är ofta kostsamt och omständligt att analysera klimatrisker i sitt...
Sponsrat Inlägg Sponsrat Inlägg