reformpaket

13:e december 2021
Gruva

”Görs inget är risken stor att en hel sektor avvecklas”

Den svenska gruv- och mineralnäringen har satt upp stora mål för fossilfrihet och biologisk mångfald, bland annat fossilfria gruvprocesser till år 2035 och efterföljande processteg till 2045....
Emilia Granberg Emilia Granberg