plats för göteborg

23:e maj 2017
Bostad

Göteborg gör rekordsatsning

Nu är det nya stadsutvecklingsförslaget i Göteborg presenterat.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm