överfakturering

5:e april 2024
Byggindustrin

Bravida kommenterar tvisten

"Alla medarbetare på Bravida förväntas efterleva våra värderingar."
Anna Broberg Anna Broberg