öresundsmetro

23:e april 2024
Byggindustrin

Nu planeras Malmös metrostationer

Översiktsplanen för Öresundsmetron har planeringshorisont år 2030–2055.
Anna Broberg Anna Broberg