örebro kommun

6:e februari 2023
Byggindustrin

NCC stämmer kommun på 80 miljoner kronor

Tvisten gällande vattentornet Lyra har nu fått rättsliga konsekvenser.
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
19:e september 2016
Vägar

Tvist mellan Örebro och NCC

“Det är allvarligt för Örebros utveckling”
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
24:e augusti 2016
Skola

Första nya skolan i Örebro på 24 år

Högt ställda krav på skolbyggnadens miljöprestanda.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
16:e maj 2016
Projekt

Fem aktörer klara för Södra Ladugårdsängen

Två kilometer från centrala Örebro ska 230 000 kvm förvandlas till omkring 3 000 nya hem
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
4:e november 2015
Vägar

Örebro kommun gör staden mer trafiksäker

Örebro kommun gör staden mer trafiksäker Farthinder byggs på Karlslundsgatan och Hedgatan.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm