Naturban

26:e januari 2022
Arkitektur

Sveriges första naturbana markanvisningstävling avgjord

Markanvisningen omfattar cirka 90 bostäder och cirka 1 000 - 2 400 kvadratmeter lokalyta intill den framtida stadsparken, entrén till den nya tunnelbanan och gallerian Nacka Forum.
Malin Rothenborg Malin Rothenborg