masthuggskaj

9:e oktober 2014
Hamnar

Studenter skissar på framtidens Masthuggskaj

Onsdagen den 8 oktober ska de fyra arkitektkontor som fått i uppdrag att skissa på nya Masthuggskajen delredovisa sitt arbete. 
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm