massivträ

8:e februari 2016
Trä

Träskolan öppnar portarna

Sveriges första massivträskola är nu öppen.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm