ludvika kommun

22:a mars 2017
VA

NCC kan tvingas varsla

NCC och Ludvika kommun arbetar fortfarande med att hitta en fungerande lösning.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm