linbana

4:e november 2016
Kollektivtrafik

Klart: De tar fram detaljplan till linbanan i Göteborg

Linbanan är den första i Sverige som integreras med ordinarie kollektivtrafik.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm