lighthouse

15:e mars 2016
Tillverkning

ASSA ABLOY köper Lighthouse

Försäljningen 2016 förväntas uppgå till 350 MSEK.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm