Latona Fastigheter

7:e februari 2022
Företag & Affärer

Bildar JV med målet att nå 10 miljarder på fem år

Holmström Fastigheter, Slättö och Latona Fastigheter bildar ett JV-bolag avseende ägandet i Klippudden Fastigheter. Målet är att nå ett fastighetsvärde om 10 miljarder inom en femårsperiod,...
Myrna Whitaker Myrna Whitaker