Kyrkoantikvarisk ersättning

22:a december 2021
Förvaltning

Kulturarvsstödet är omodernt

Kyrkor och kapell utgör en viktig del av det svenska kulturarvet och staten bidrar årligen till bevarandet av dessa byggnader via den så kallade kyrkoantikvariska ersättningen. Det årliga...
Malin Rothenborg Malin Rothenborg