kulcentral

30:e mars 2016
Fjärrvärme

Utbyggnad av kylcentralen på Lindholmen

Utbyggnad av kylcentralen på Lindholmen Detta blir den andra större utbyggnaden av kylcentralen.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm