komfort

6:e oktober 2014
Kollektivtrafik

Hur mycket är en sittplats värd?

 VTI kartlägger attityder till komfort och trängsel i kollektivtrafiken.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm