IBAB

4:e december 2014
Projekt

Folkets Hus i Borås får nytt liv

Byggnaden från 1940-talet upprustas för 160 miljoner kronor.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm