HSB bostad

22:a mars 2017
Affär & Karriär

Ny chef för projektutveckling på HSB

HSB Bostad förstärker verksamheten genom att utse Johanna Berg till Chef Projektutveckling.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm