högsta domstolen

23:e maj 2016
Senaste nytt bygg

HD beviljar inte prövningstillstånd: MKB Fastighets AB vinner tvist

MKB har finansierat processen som har drivits av konkursförvaltaren.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm