grönt stål

4:e april 2022
Stål

Hybrit får 143 miljoner euro i stöd från EU

HYBRIT har som enda järn- och stålprojekt beviljats stöd i innovationsfondens första utlysning.
Emilia Granberg Emilia Granberg