Fair Transport

Premium

Branschen samlas bakom hållbarhetscertifiering

Sveriges Åkeriföretag och Transportföretagen samlas bakom en gemensam certifiering för godstransporter på väg och inleder samarbete kring den befintliga hållbarhetscertifieringen Fair...
Malin Rothenborg Malin Rothenborg