eu-bidrag

13:e april 2015
Vägar

EU-pengar till infraprojekt i Malmö

Den totala kostnaden av studien är 20 miljoner
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
30:e mars 2015
Hamnar

Helsingborgs Hamn ansöker om EU-bidrag

Helsingborgs Hamn ansöker om EU-bidrag Om ansökan godkänns avropas EU-bidraget för investeringar under 2015-2017.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm