En gemensam effektstrategi

1:a december 2021
Energi

Så kan fastighetsägare hjälpa till att lösa svensk elkris

Visionen bakom samverkansprojektet “En gemensam effektstrategi” är att förvandla energislukande byggnader till aktiva effektresurser som avlastar det ansträngda elnätet.
Malin Rothenborg Malin Rothenborg