elektrolysverk

21:a maj 2024
Byggindustrin

Byggiganten ska återuppbygga elektrolysverket

Görs tillsammans med Boliden som satsar 4,8 miljarder kronor.
Anna Broberg Anna Broberg