Elektrifieringsstrategi

7:e februari 2022
Energi

Nationell strategi för kraftfull elektrifiering klubbad

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för en elektrifiering som tar ett helhetsgrepp om förutsättningarna i energisektorn. Strategin omfattar totalt 67 åtgärder som ska genomföras...
Malin Rothenborg Malin Rothenborg