elanvändning

3:e juli 2018
Energi

VM ger utslag på elmätarna - "Likt Kalle Anka på julafton"

Sveriges matcher får elanvändningen att skjuta i höjden.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm